هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/۸/۱۱

دیوارها هم ترک برمی دارند

اگر بر پوستشان ننویسیم

از عشق

از دوست داشتن

از درود

و یا حتا از مرگ...

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :