هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/۸/٢٥

ای باد

در شادمانی چه ای؟!

جنگل سوخت

خونها ریخته شد

و فراخ شده است

کفن های سفید

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :