هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/٩/٢٦

شاعر بود

          هر چه گفت

                       نفهمیدم

دستم را گذاشت روی سینه اش

از آن به بعد

هر وقت حرف داریم

این طور

دست می بریم به دل همدیگر

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :