هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/٩/٢٦

کشتی رفت

نتوانستم خود را

به دریا پرت کنم

می نشینم

دریا چه راحت در من غرق می شود...

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :