هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/٩/٢٦

هنوز رفتن دشوار است

ذهنم گرم یکی ست

چایی ی زندگی ام یک حبه قند دارد

ساعتم یک ساعت را تجربه نکرده

یک نفر هنوز نیامده

هنوز رفتن دشوار است...

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :