هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/۱۱/۱٠

دختر قالی باف
انگشتش را می برد
خون می دود به فرش
سرخ می شود
             پشم گوسفندان دشت
شاد می شود خریدار
فردا
به قیمت خونش
رگهای تازه ی سفید می خرند
دختر قالی باف ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :