هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/۱۱/۱٠


تا از این سطرها پایین نرفته ام
از پله ها بالا بیا
نگذار این شعر
           با یک نفر
                 تمام شود

یک قدم یک نقطه
این صفحه
تنها در این صفحه تمام می شوم
در صفحه ی بعد
خاکی از من
بر عکس تو نشسته است

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :