هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/۱٢/۱۳

 به دیدنش رفتم
کسی ، شبیه من برگشت
کسی ، شبیه او جا ماند
از آن روز تا به حال
کسی ما را ندیده است...

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :