هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٤/۱/٢٢

همه ی گوسفندها دریده شده اند
هیچ گرگی هیچ گوسفندی را نخورده است


ساعتی قبل
چوپان با سوز نی می نواخت
گرگها می گریستند
گوسفندها خواب را نشخوار می کردند

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :