هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٤/۱/٢٢

یکی بود یکی نبودها
همه دروغ بودند
تازه فهمیدم
یکی بود یکی نبود
توو قصه ها
فقط خدا هیچ کاره بود

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :