هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۱/۱٢/٢٢

از شعر لبانت

به کدام بوسه ...،پل بسته ای ؟

- که حرفهایت

بدون دیروزمن

و نگاهت

بدون فردای من است...!

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :