هیچواره
صفحات وبلاگ
(5)
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٢/۱/۸

خود را

خیس از آینه برمی دارم

و در کوچه ی همیشه آفتابی دلت

از بند شیشه ها می آویزم.

 

 

صدای سایه ها گواهی خواهد داد:

عکس من

از پشت پنجره ات طلوع می کند... .

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :