هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٢/۸/٦

یک  واژه ی  گمگشته  در این  حس عجیبم
نــزدیـکـتـرین  قــافـیـه  بـا   درد  غــریـبـم

همـقـافـیه ام   رفـت   به   آغـوش   سفرها
من  مانـدم  و تـنهـایی  شـب هسـت  رقـیـبم

شدشمع که درشعرغزل ازدوسه سرسوخت
حـالا  شده  این  مـجلـس خامـوش  نصـیبـم

ای  بـغــض  امـانـم  بـده  از  درد  بـیـفـتـم
انـگار که  با اشـک  خودم  روی  صـلیـبـم

زجـرم  نـده  با  رفـتـنت  ای  عاشق  پرواز
نـگـذار کـه  بـا  خــاطـره ها  دل  بــفـریـبـم

اما  غـزل  از چـشم  مسافر  همه  می گفت
من  خســته تـرین  شاعـر  این  جـمع ادیـبـم
______________________
به یادت
 " همین"

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :