هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩٢/۱۱/٢٩

در ریاضیاتِ خشکِ خیابان

خطها مجذوب هم نمی شوند

حاصل جذب کدام تضادهاییم؟

کدام اتفاق سرنوشت؟

کدام هندسه ی نور نگاه؟

در جبر داغ این راه

کدام تشنه ایم و کدام سراب؟

که آینده با رقص می خواند:

تشنه با تشنه ،

تشنه با سراب سیر نمی شود

تشنگی را باید کُشت

آینده را باید کُشت...!

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :