هیچواره
صفحات وبلاگ
نویسنده: رضا باقری فرد - ۱۳٩۳/٢/۱

نه حرفی پشت حرفم

نه آبی پشت سرم

همه ام با من و منم با هیچ

بهاری ترین هرس ها در شاخه های راه

در کمین خویش

منی دیگر به راه کشان

 به دوش کشان

جایی که سایه ها نمی شکند

باید رفت

سفر منتظر است

کویر بی راه

 آبی هم...

پیش رو و پشت سر نیست...

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :