نشانی

چرا همه ی فکرهای من

سر از خانه ی تو

در می آورند

شاید

تمام کوچه های علی چپ هم

با تو هم دست اند...

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید