...

بیا ای شعر

نبار از سقف ویران تحمل

که روز مرگ شاعر

بماند آبرویی:

به حرفی روی خاک

به اشکی روی سنگ

به جیغی در بنفشستان رنگ

 

بیا ای شعر

سحر کن آرزوهای شب این قصه ها را

که صبح شاعران در خواب مانده ست

بیا تا عاشقان بی خواب عشقند

در این تاریک بیداری

صلیبم کن به یک مجنون ترین بید

از آن بالا،

از آن پرچین زیبایی

بچین خار گل سرخ تمام شعرها را

برای چشم شور شاعری کور

برای پای لنگ عاشق گور

 

بیا ای شعر

برای ساز این چشمان دلگیر

نبار از ابر کاغذهای شبگیر :

گره...، از نوع کور

صدا...، از جنس خش

نفس...، از شکل حبس

 

بگیر از من همین خودکار آبی

که دنیا را ندیده جز سیاهی

تنم کن

تنم کن این کفنهای سفید و خط خطی را

هوسهای خدای کاغذی را

 

نبار ای شعر:

برای شستن دستان شاعر

برای عطر باران

برای رویش دستان مرده

که روز مرگ شاعر

بماند آبرویی:

حنایی روی دست

خدایی لای مشت

صدایی در کتاب

و نامی در کویر یادها...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید