جام شادی

 

  

ترافیک شادی

دود اسپند

سوت و بوق

جعبه ای شیرینی برای همه و هیچ کس

وباز "یاشاسین" "آبرسان" را زنده می کرد

 

سهم ما جامی است

که با آن شادی را سر کشیدیم

ناممان حک شد بر حقمان

بیست و هفتمین گام به کام ما شد

 

در روز گلهای سرخ

سهم ما ، دور از ما

در باغ مستطیل

از بوسه ای سبز بر تور رویید

و عطرش اینجا از خانه ها به خیابان دوید

و  یک سوت

یک گل ،که سالها منتظرش بودیم :

با یک گل بهار شد

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید