15

حرفهایم سیر سیرند!

دیگر برای تو هم که شده

میلی به خوردنم ندارند... .

/ 4 نظر / 2 بازدید
لیلای...

درود کوتاه سروده تان اما عطر تلخی داشت ! یاد این جمله همیشه بیدار صادق هدایت افتادم : (در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد.این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد،) و آخرش را با سه نقطه تمام کردی و مخاطب را میان حرفهایت رها کردی ...[گل]

برف زمستانی

حرف هایی که ترا نخورند،حرفای کاملی اند و اشباعند و آماده انجام رسالت شان... درود بر شمایی که همیشه خوب می نویسید

گل یاشیل

اما حتم دارم در عطر واژه هایت جا مانده ام.. سلام و هزاران درود بر شما ساعر کوچه های عطر و احساس جناب باقری فرد بزرگوار کوتاهی که تمام وجودم را بلعید به عمق خاطرت شاعر هزاران سپاس و درود لطافت خیالتان چقدر بر دل می نشیند بی نهایت سپاسگزارم مرد نیک اندیش زنده باشید و سبز در پناه خدای یاس [گل]