مرگ کدام

در ریاضیاتِ خشکِ خیابان

خطها مجذوب هم نمی شوند

حاصل جذب کدام تضادهاییم؟

کدام اتفاق سرنوشت؟

کدام هندسه ی نور نگاه؟

در جبر داغ این راه

کدام تشنه ایم و کدام سراب؟

که آینده با رقص می خواند:

تشنه با تشنه ،

تشنه با سراب سیر نمی شود

تشنگی را باید کُشت

آینده را باید کُشت...!

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
برف زمستانی

یعنی صورت مساله را پاک کنیم؟ البته راست می گویید در این کشور آینده را کجای دلمان بگذاریم که هیچ نقطه اش روشن و خوشایند نیست اما چرا هنوز ذره ای امید ته دلمان هست شاعر؟

آشنای ....

مرگ کدام؟ آینده وهمی وخیالی پوچ و توخالی نیست.فردا فریبی خوش رنگ است می خواهم در همین امروز جا خوش کنم. سوگ سرودی تلخ سرودید. و دست خط تان را هم از خانه ی کهنه ی برداشتید!!! برقرار باشید