حرف دل

شاعر بود

          هر چه گفت

                       نفهمیدم

دستم را گذاشت روی سینه اش

از آن به بعد

هر وقت حرف داریم

این طور

دست می بریم به دل همدیگر

 

/ 0 نظر / 23 بازدید