...

نمی آیی

شاید نمی دانی

چه قدر به دست های من می آیی...!

/ 2 نظر / 57 بازدید
رنجبران

بعضی وقتها سکوت هم همراه خوب فریاد نیست[گل]

برف زمستاني

گاهي فكر مي كنم چقدر نقش دست در عاشقانه ها كليدي ست... چقدر شاعر و عاشق از دست گفته اند مثل هميشه عالي منتظر نقدتان در كلبه برف زمستاني هستم