تکرار

دوباره آن شب

پشت میز نوشته های ناتمام

چای سرد فراموشی

سیگار نیمه جان

یک پوک بحث ممنوع

در چشم یکی از ما خاطره

در دیگری

چمدان دل...

/ 0 نظر / 23 بازدید