...

جغرافیا دروغ است

راه بهانه است

سرنوشت ، شعری با دست خط بد من است

دستم را که روی دلم می گذارم

                      دنیای دیگر هم که باشی

                                        حست می کنم

/ 2 نظر / 39 بازدید
رنجبران

درودها شاعر تمام کتابها دروغ می گویند وقی حست بی حساب و کتاب با من است[گل]

برف زمستاني

چه تصوير خبي خلق كرديد از حس هاي ناب دل و دل دادگي دوست داشتمش[قلب]