یک صفحه عمر


تا از این سطرها پایین نرفته ام
از پله ها بالا بیا
نگذار این شعر
           با یک نفر
                 تمام شود

یک قدم یک نقطه
این صفحه
تنها در این صفحه تمام می شوم
در صفحه ی بعد
خاکی از من
بر عکس تو نشسته است

/ 0 نظر / 20 بازدید