هنوز

هنوز رفتن دشوار است

ذهنم گرم یکی ست

چایی ی زندگی ام یک حبه قند دارد

ساعتم یک ساعت را تجربه نکرده

یک نفر هنوز نیامده

هنوز رفتن دشوار است...

/ 0 نظر / 24 بازدید