...

این شعر

پیر شده است

کاری که ندارد

سر هر سطر می نشیند

تا یادت بیاید

به خودکار تکیه دهد

و پشت سایه ات

چند قدمی راه بیاید...

/ 1 نظر / 35 بازدید
برف زمستاني

چه تشبيه بجايي چقدر در شعر شما مي تان راه رفت و نقاشي كرد