روزه های بی افطار

 در بین دستهای خالی ام

تشنه ی کدام باران، نشسته ای؟

ای میهمان هزار ماهه ی من!

بیا!

که برای تولد دوباره ات در دل

روزه ی خواستنت را افطار نخواهم کرد.

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
لیلای...

خواستنت را افطار نخواهم کرد درود جناب باقری گرامی میهمان افطاری ناب تان بودم و بر سفره بارانی تان به اندازه سهمم برداشتم [گل]