فراتر از من

عزیزم

من...به اندازه ی بودنم

با تو بوده ام

این را از زندگی ام پُرس

از حسم

از نوشته ها و از آرزوهایم

 

و تو را

فراتر از بودنم

دوست داشته ام

این را فقط از خواب هایم پرس

رویاهایم شهادت می دهند...

/ 0 نظر / 5 بازدید