دختر قالی باف

دختر قالی باف
انگشتش را می برد
خون می دود به فرش
سرخ می شود
             پشم گوسفندان دشت
شاد می شود خریدار
فردا
به قیمت خونش
رگهای تازه ی سفید می خرند
دختر قالی باف ...
/ 0 نظر / 19 بازدید