احساس

دیوارها هم ترک برمی دارند

اگر بر پوستشان ننویسیم

از عشق

از دوست داشتن

از درود

و یا حتا از مرگ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
...

خطی بکش بر دیوار بر در،دفتر را ورق بزن با چشم هایت بر ونیز چشم هایم بنویس حتی از مرگ بنویس[گل] درودها شاعر ناب و برقراربمانید