...

خورشید

دم غروب ، دست تکان می دهد

می دانم که این خیال است

و الا خورشید هشت دقیقه ی قبل رفته است

درست مثل تو

که می آیی و دستت را به من می دهی

اما انگار ...قرن هاست که رفته ای

/ 1 نظر / 36 بازدید
برف زمستاني

شما چقدر شاعريد خوشا به حال من كه در عصر من مي نويسيد مي تانم بخوانم مطمين باشم حرفا و ذق مرا پس از خواندن تان دريافت خواهيد كرد