یک روز

جا مانده ام
درهفتمین هفت سال1 درچین
و ژاپن
با طعم شکلات در خنده های دختران
و یونان
اروس2 دست آمور3 را گرفته است
امروز هیچ هفتی در آسمان تنها بالا نمی رود

جا مانده ام
روی پل قفل ها
نام تو بر آستین
کلید را ... به رود می بخشم
در روم
زن ها پیش از آفتاب می دمند
مردی با خون ، سرمشق تاریخ می نگارد
و در ولز
از درخت حیاط
قاشقی می سازم
با طرح دل، همراهِ بند و رمز آن

شاید جا مانده ام در خواب
در یک روز گذشته
شاید هم
دنیا را خواب دیده ام
آن هم تنها با یک پرچم
با علامت X
و با نمادی از
                 کبوتر
                       قلب
                          و دستمال توری تو

-----------------------------------------------------------
*هفتمین روز از هفتمین ماه سال در چین که مصادف چهاردهم فوریه است
*اروس: خدای عشق در یونان
*آمور: الهه ی عشق در روم باستان
*علامت X: نماد بوسه

/ 0 نظر / 22 بازدید