13

در خنده های پیچ در پیچ این جاده ها

نگاهی آرزوهای خسته ات را مهمان نمی کند

اینجا...

فرقی نمی کند ابر کدام آسمان گرفته باشد

جاده با هر بارانی رویای سبز دارد

ولی...

دار هیچ درختی

به قد دلتنگی هایت نخواهد رسید....

/ 3 نظر / 19 بازدید
گل یاشیل

اینجا... فرقی نمی کند ابر کدام آسمان گرفته باشد جاده با هر بارانی رویای سبز دارد ولی... دار هیچ درختی به قد دلتنگی هایت نخواهد رسید... . هزاران درود شاعر واقعا قلم رویایی و زیبایی است مرحبا سپاسگزارم از این احساس ناب و آگاه زنده باشید و سبز در پناه خدای یاس [گل]

لیلای...

جاده با هر بارانی رویای سبز دارد ولی... دار هیچ درختی به قد دلتنگی هایت نخواهد رسید.... سلام شاعر ! رویای سبز چقدر دوست داشتم و تلخی آخرش هم پایانی تکان دهنده داشت از قلم تان می آموزم. نابو شاعر هستید [گل]

پرستو پ

نوشته های کوتاهتون رو بیشتر دوست دارم ... خیلی خوبن اینا