دلگیری سرد

سرانگشتانم خسته اند

از بس تو را

از این صفحه به آن صفحه کشانده اند

و چشمهایم ندیده

این قدر تو را همه جا برده اند

اما...دلگیری ام این نیست:

چایی ات سرد می شود

                       چایی ام از دهن می افتد...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید