دلگرم

ما را تکه تکه کردند

از شمال و جنوب

از شرق و غرب

تا برای شومینه ی دلهایشان هیزم شویم

ببین چه راحت

کنار دلمان گرم نشسته اند

/ 1 نظر / 23 بازدید
رنجبران

طرحی از یک صلیب بر شعر کشیده اید