تو و من(2)

خواستنت را پشت کدامین فاصله

قدم زنم؟

: وقتی با هر نفسی

موجها تشنگی می کنند

و به  ضربه  ی هر خون  خسته ای

هر سدی می شکند 

تا مرا

در تو ویران

و در فاصله ای دورتر بنا کند...!

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
مهیارسنائی

سلام رضا جان. می بینم که عاشقانه هایت را یکی-یکی,آااااااااااااااااپ میکنی و دل از من عاشقتر:می بری! (آری! خواستنت راپشت کدامین فاصله قدم زنم؟) درود برتواستادجوان. چندروزییست که رایانه ی ما ,پابه پای ما دیگر نمی آید! جناب ویروس بد-جور...خودشو تو دل ِ رایانه ی ما جاکرده است!! مراقب ویروس های نت باش عزیزم. لبانت پر[لبخند] باد.

لیلای...

خودم را در آینه تکرا می کنم سلام شاعر درود بر رضای عزیز می بینی نمی نویسم وچه شعر ها و سرودههای خوبی می خوانم اینروزها حرفهایم را لا به لای رنگ ها و بوم پنهان می کنم بنویس این یک دستور شاعرانه است