طبع من ، قاصد تو

واژه های بکر و ناب نمی خواهم

از خانه ی او بیا

از ساحلش

با جرعه ای از طنین صدای او در دستهای رژ خورده ات

عکسهایش در شادی چشمهایت

و کفش های او در  پاهایت

و احساسش در نفسهایت

و عطر پیچ خورده ی موهای او بر شانه هایت

و رنگهای دلخواه او بر پیراهنت

بیا ذوق واژه پرداز من

طبع قاصدک ساز من

فقط از او بیا

از دلش

من

واژه های بکر و ناب نمی خواهم

/ 0 نظر / 25 بازدید