مومن

تو را مکتوب آفریدم

و خود را به این رسالت برگزیدم

که به تو ایمان داشته باشم

آری من تنها خدایی هستم

که  به بنده ی خویش ایمان آورده است...

/ 2 نظر / 31 بازدید
رنجبران

عاجزم ازنوشتن من به کتابت ایمان دارم[گل]

برف زمستاني

من هر بار كيفر مي شوم از خلق كردن هايتان اي خداندگار ساده گي ها در شعر اي زيبا روان نويس