دریاشهر

آخر سر

یک روز خواهی آمد

با یک پیراهن گلدار روی کشتی

اما ...اینجا دریا ندارد

باید شهرم را عوض کنم:

"دریا شهر" خوب است...!؟

/ 0 نظر / 18 بازدید